Đang tải...

Inšā-i Ḫalīfa :

Musterbriefe und briefl. Formeln mit Randbemerkungen in Urdu. Anh. nützliche Verse f. Munšīs aus alten Dichtungen ausgew.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḫalīfa Šāh (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1916
Phiên bản:9. martabah
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Inšā
Ghi chú tác giả:Šāh Muḥammad Ḫalīfa
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Musterbriefe und briefl. Formeln mit Randbemerkungen in Urdu. Anh. nützliche Verse f. Munšīs aus alten Dichtungen ausgew.
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. mit Randbemerkungen in Urdu
Mô tả vật lý:64 S.