Đang tải...

Šarḥ-i Mīnā Bāzār :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ṣahbāʾī, Imām Baẖš
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1886
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[taʾlīf-i Ṣahbāʾī Dihlawī]
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers
Mô tả vật lý:130 S.