Đang tải...

Marġūb al-qulūb-i Šams Tabrīz :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : [Nawal Kišūr] , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Marġūb al-qulūb-i Šams Tabrīz
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch mit arabischen Zitaten. - Keine Angaben zu Verfasser, Erscheinungsjahr, -ort und Verlag
Mô tả vật lý:8 S.