Trích dẫn APA

Shah Muhammad Mehdi ’Ata. (1902). Lamʿat al-anwār fī bayān al-aurād wa-'l-aḏkār: Al-maʿrūf bi-'l-hadīyah al-ḥāmidīya (1. bār.). Lakhnaʾū: Nawal Kišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Shah Muhammad Mehdi ’Ata. Lamʿat Al-anwār Fī Bayān Al-aurād Wa-'l-aḏkār: Al-maʿrūf Bi-'l-hadīyah Al-ḥāmidīya. 1. bār. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1902.

Trích dẫn MLA

Shah Muhammad Mehdi ’Ata. Lamʿat Al-anwār Fī Bayān Al-aurād Wa-'l-aḏkār: Al-maʿrūf Bi-'l-hadīyah Al-ḥāmidīya. 1. bār. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1902.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.