Đang tải...

Mahātam Ekādašī : ḥāwī-i iršādāt ānči Šrī Krišan jīv az Arǧun farmūda

On the significance of fasting on the eleventh day (Ekādaśī) of the lunar fortnights in Hindu calandar and associated rituals based on Puranas

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Devīprasāda (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1897
Phiên bản:1. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Mahātam Ekādašī
Ghi chú tác giả:ḥasb-i taḥrīk-i Debī Prašād ṣāḥib
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:On the significance of fasting on the eleventh day (Ekādaśī) of the lunar fortnights in Hindu calandar and associated rituals based on Puranas
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch. - Although it is not indicated, the present text is possibly a translation from Hindi or Sanskrit
Mô tả vật lý:28 S. 25 cm