Đang tải...

Baḥr al-ḥaqīqat : risālah-i kāšif-i rumūz-i maʿrifat

Classical narrative poetry

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan Mīr
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1939
Phiên bản:7. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Ḥasan]
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Classical narrative poetry
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu.
Mô tả vật lý:4, 74 S.