Đang tải...

Ṣaḥīfah-i nāmī : ẖulāṣah-i šarḥ-i muʿammā-i Jāmī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1913
Phiên bản:1. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Ṣaḥīfah-i nāmī
Ghi chú tác giả:Ḥāfiẓ Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:56 S. 22 cm