Đang tải...

Svād-i urdū : ṭaksṭ buk barāʾe jamāʿat-i cahārum-i madāris-i varnīkyūlar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Ismāʿīl (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1947
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Svād-i urdū
Ghi chú tác giả:H̱āṉ Ṣāḥib Maulavī Muḥammad Ismāʿīl
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:108 S.