Trích dẫn APA

Vajāhat Ḥusain Naqvī-al-Jāʾisī. (1923). H̱ūbī-i qismat (2. bār.). Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Vajāhat Ḥusain Naqvī-al-Jāʾisī. H̱ūbī-i Qismat. 2. bār. Lakhnaʾū: Naval Kišor, 1923.

Trích dẫn MLA

Vajāhat Ḥusain Naqvī-al-Jāʾisī. H̱ūbī-i Qismat. 2. bār. Lakhnaʾū: Naval Kišor, 1923.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.