Trích dẫn APA

Nāsiẖ, I. B., Ātiš Lakhnawī, H. H. ʿ., & Ābād. (1918). Bahāristān-i suẖan. Lakhnaʾū: Munšī Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nāsiẖ, Imām Baẖš, Ḫwāǧa Ḥaidar ʿAlī Ātiš Lakhnawī, và Ābād. Bahāristān-i Suẖan. Lakhnaʾū: Munšī Naval Kišor, 1918.

Trích dẫn MLA

Nāsiẖ, Imām Baẖš, Ḫwāǧa Ḥaidar ʿAlī Ātiš Lakhnawī, và Ābād. Bahāristān-i Suẖan. Lakhnaʾū: Munšī Naval Kišor, 1918.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.